Flygförsening – Hur får man kompensation? | flyg rätt (2023)

Om du har otur att råka ut för en flygförsening kan vi göra dig glad att du kan ha rätt till ersättning på upp till 600 € från flygbolaget. Om flygbolaget orsakade förseningen och flyget är mer än 3 timmar försenat ger EU-lagar passagerare rätt till minst 250 € per person. Som passagerare har du även rätt till mat och dryck och tilläggstjänster på flygplatsen.

Kontrollera din ersättning

pilotförtroende

Bedömning av Flightright GmbH

ämnen

 1. Har du upplevt en flygförsening?
 2. Vilka rättigheter har jag i händelse av en försening av flyget?
 3. Vad ska jag göra om mitt flyg är försenat?
 4. När har jag rätt till förseningsersättning?
 5. Hur gör jag anspråk på ersättning vid försening av flyget?
 6. Vilka rättigheter har jag på flygplatsen om mitt flyg är försenat?
 7. Vad är "extraordinära omständigheter" i händelse av en flygförsening?
 8. Hur kan jag säkerställa att mina rättigheter skyddas på framtida flygningar?
 9. Checklista: Dina rättigheter i händelse av en flygförsening

Har du upplevt en flygförsening?

Flightright hjälper dig att hävda dina rättigheter på ett enkelt och okomplicerat sätt och att kräva ekonomisk kompensation från ditt flygbolag. Du kan enkelt använda vår ersättningskalkylator för att se om du har rätt till ersättning eller inte så tar Flightright hand om att verkställa din ersättning online.

KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTTER

(Video) Rättigheter vid försenat flyg

Vilka rättigheter har jag i händelse av en försening av flyget?

 • ersättning efter3 timmar för sent
 • Skadebetalningmellan 250€ och 600€
 • att äta och drickaefter 2 timmars försening
 • Övernattning på hotellom flyget är försenat till följande dag - samt transport mellan flygplatsen och hotellet

Vad ska jag göra om mitt flyg är försenat?

 • Fråga flygbolagetbekräfta orsakenför försening
 • Spara relevanta dokument, såsom kvitton och kuponger
 • Dra nytta av gratiserbjudandetatt äta och drickaPå flygplatsen
 • Använd vårErsättningskalkylatorför att ta reda på om du har rätt till ersättning

Har du upplevt en flygförsening?

Kontrollera din ersättning

När har jag rätt till förseningsersättning?

FöljaktligenEU-förordning 261/2004Ersättning för flygförseningar baseras på flygets sträcka. Ersättning kan begäras för alla flyg som är försenade med 3 timmar eller mer och uppfyller förordningens krav. Nedan följer en sammanfattning av hur kompensationen baseras på flygavstånd:

 • Försenat kortdistansflyg– Upp till 1500 km – passagerare är berättigadeupp till 250 € ersättning
 • Försenat mellanflyg– Mellan 1 500 km och 3 500 km - Passagerare har rätt till 400 €
 • Försenat långdistansflyg– Över 3 500 km – Passagerare har rätt till 600 € i ersättning

Biljettpriset har ingen inverkan på ersättningens storlek, så ersättning kan även begäras från lågprisflygbolag. Passagerare kan också kräva ersättning för försenade flygningar upp till 10 år. För att ditt ersättningsanspråk ska vara giltigt måste flyget avgå från eller landa på en flygplats inom EU; i det senare fallet måste flygbolaget också ha sitt säte i ett EU-land.

Försening, avbokning, överbokning eller missat anslutningsflyg? Du har rätten:

Korta sträckor upp till 1500 kmMedelsträcka upp till 3500 kmLångt avstånd på 3500 km
Till exempel Stockholm – Göteborgz.B. Stockholm – Parisz.B. Stockholm – New York
250 €400 €600 €

Hur beräknas förseningen?

Det är viktigt att komma ihåg att förseningar beräknas utifrån ankomsttiden och inte tiden för flygets avgång. Men vad räknas egentligen som "ankomsttid" för flyget? EU-domstolen slog i september 2014 fast att ankomsttid definieras som den tidpunkt då flygplanet når sin slutdestination och minst en av flygplanets dörrar har öppnats. Detta bygger på antagandet att passagerarna då får tillstånd att gå av planet.

Försening under affärsresa?

Även om du upplever en flygförsening under en affärsresa får du ersättningen, inte din arbetsgivare. Detsamma gäller för statliga tjänstemän. Den som drabbats av förseningen ersätts – inte den som betalat för biljetten. Detta gäller oavsett biljettpris.

Viktig

Även om flygbolaget gav dig presentkort på mat och dryck kan du fortfarande ha rätt till hela ersättningsbeloppet

Hur gör jag anspråk på ersättning vid försening av flyget?

Det allra första steget är att kontrollera om du har rätt till ersättning. Detta kan vara en relativt komplicerad process som kräver mycket: tillgång till flygdatabaser, tillräcklig kunskap för att jämföra andra liknande fall med ditt eget och ett öga på om EU-förordning 261/2004 kan tillämpas eller inte. Utan nödvändig juridisk kunskap och teknisk utrustning visar detta sig ofta vara en ganska komplicerad uppgift.

Gör det enkelt för dig själv och begär ersättning genom Flightright istället. Ange bara flyginformation i vår kostnadsfria kompensationskalkylator, kontrollera om du är skyldig kompensation och lämna resten till oss. Vi kan verifiera att du har ett giltigt anspråk på ersättning på bara några minuter.

Flightrights system analyserar hundratusentals flyg- och väderdata och kan snabbt kontrollera om EU-förordningen kan tillämpas i ditt fall. Hittills har mer än 3,2 miljoner kunder använt vår tjänst. När du väljer oss väljer du att stödja ett företag som framgångsrikt kämpat för flygpassagerares rättigheter i mer än 8 år.

KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTTER

Om ersättningskalkylatorn visar att förseningen är ersättningsberättigande kan du enkelt låta oss göra gällande dina rättigheter direkt.

(Video) De 12 bästa tipsen inför flygresan

Med Flightright vid din sida får du experthjälp av en partner med expertis inom området. Vi erbjuder en pålitlig och effektiv tjänst för att hjälpa dig att få den ersättning du har rätt till. Vårt nätverk av europeiska experter, tillsammans med vår internationella erfarenhet, säkerställer att vi kan förhandla med flygbolagen på lika villkor. Vi finns alltid här för att hjälpa dig att få din ersättning så snart som möjligt. Vid behov kommer vi inte att tveka att ta ärendet till domstol. Vi har vunnit mer än 99 % av fallen som väckts till domstol.

Varför är det så svårt att upprätthålla mina rättigheter på egen hand?

Många flygbolag misslyckas med att utbilda sina passagerare om deras rättigheter i händelse av flygförseningar. Att helt ignorera kunden är en vanlig taktik. Eller så kan flygbolaget erbjuda billiga presentkort som inte ens kommer i närheten av det belopp som passagerarna faktiskt har rätt till, och få dem att skriva under dokument som avstår från kundens övriga rättigheter. Flygbolaget hoppas att den drabbade passageraren inte helt förstår sina rättigheter eller ger upp i frustration efter upprepade försök att hävda sina rättigheter. Detta är något Flightright vägrar acceptera. Vi hjälper passagerare att få den ersättning de har rätt till och ser till att de äntligen får sin röst hörd. Flightright tar på sig den ekonomiska risken oavsett utfall. Om vi ​​inte lyckas verkställa ditt skadeståndsanspråk står vi för kostnaderna. Vid ett framgångsrikt anspråk på ersättning är vår provision 29,75 % (inkl. moms) av det totala ersättningsbeloppet. Som kund slipper du ansträngning och kostnader. Dra nytta av vår expertis och erfarenhet av internationell juridisk hjälp för flygpassagerare och få din kompensation snabbt och enkelt genom att hävda dina rättigheter hos oss.

Flygförsening – Hur får man kompensation? | flyg rätt (1)

Vilka rättigheter har jag på flygplatsen om mitt flyg är försenat?

Om din avgång är kraftigt försenad har du rätt till mer än bara ersättning, oavsett om flygbolaget står för förseningen eller inte. Nedan listar vi dina rättigheter till service och kringtjänster baserat på förseningens längd och flygets sträcka:

 • Kort distans – upp till 1500 km:sen avresamer än 2 timmar- Gratis mat och dryck, plus 2 telefonsamtal, e-post eller fax
 • Medelsträcka – mellan 1500 och 3500 km:sen avresamer än 3 timmar- Gratis mat och dryck, plus 2 telefonsamtal, e-post eller fax
 • Långdistans – mer än 3500 km:sen avresamer än 4 timmar- Gratis mat och dryck, plus 2 telefonsamtal, e-post eller fax

Har du upplevt en flygförsening?

Kontrollera din ersättning

Mer än 5 timmars flygförsening?

Om ditt flyg är försenat mer än 5 timmar kan du välja att inte ta flyget och flygbolaget måste då återbetala biljetten. Passagerare kan också be flygbolaget att ordna snabbast möjliga alternativa transporter till slutdestinationen. En annan möjlighet är att om passageraren missar ett affärsmöte, till exempel på grund av att det försenade flyget resulterar i ett missat anslutningsflyg, kommer flygbolaget att erbjuda returtransport till avgångsplatsen.

Är flyget försenat till nästa dag?

Om avgången är försenad till följande dag kan du använda flygbolagets erbjudande för övernattningar och transfer till och från flygplatsen. Flygbolagen organiserar i regel själva boendet och transfern och informerar sina passagerare om detta. Innan du bestämmer dig för att boka något själv bör du alltid kontakta flygbolaget direkt först. Se också till att du får en skriftlig bekräftelse om flygbolaget lovar att ersätta självbokade hotell.

Vad är "extraordinära omständigheter" i händelse av en flygförsening?

Om orsaken till flygavbrottet bedöms vara "extraordinära omständigheter" har du inte rätt till ersättning. Dessa är faktorer utanför flygbolagets ansvar eller kontroll och inkluderar följande omständigheter:

 • stängning av flygplatser eller luftrum
 • Politisk instabilitet
 • Säkerhetsrisker som inte kan undvikas
 • Träffa
 • kollision med fåglar
 • Dåliga väderförhållanden

Det finns dock några undantag här. Flygbolaget kan till exempel hållas ansvarigt för förseningen när problemet hade kunnat undvikas om rimliga åtgärder hade vidtagits. Ett exempel på detta är när flygbolaget hänvisar till dåligt väder och det visar sig att den verkliga orsaken är att flygbolaget inte fick tillräckligt med avisningsvätska. I sådana fall kan flygbolaget anses vara en försening, särskilt om andra flyg kunde avgå i tid.

Hur kan jag säkerställa att mina rättigheter skyddas på framtida flygningar?

Har du bokat ett framtida flyg och vill vara säker på att du inte missar någon ersättning? Inga problem. Du kan lägga till ditt flyg i vår kompensationskalkylator i förväg och vi kan meddela dig om du har rätt till kompensation om flyget är försenat.

KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTTER

Checklista: Dina rättigheter i händelse av en flygförsening

 • Du kan ha rätt till mellan250€ och 600€om du anländer till slutdestinationen med en försening på3 timmar eller mer
 • Om flyget är försenat mer än 2 timmar har durätt att äta och drickaPå flygplatsen

Krav:

 • Du harcheckade in i tid(vanligtvis senast 45 minuter före avgång).
 • Flygningen avbröts i max10 år sedan.
 • Flygbolaget ansvarar för förseningen(t.ex. tekniska problem eller sjuk personal).
 • Flygetstartade inom EU(gäller alla flygbolag)landat inom EU(förutsatt att flygbolaget är baserat i ett EU-land).
 • Passagerare som har bokat charterflyg eller reser i tjänst har också rätt till ersättning.

Dina rättigheter:

(Video) RefundFlight - Försenat flyg

Försenat flyg

Inställda flyg

Ombordstigning nekad

Inställda flygningar - Coronaviruset

överbokning

Missade anslutningsflyg

(Video) Vilka rättigheter har jag som konsument när flyget blir inställt eller bagaget försvinner?

Träffa

Dåligt väder

EU:s förordning

Ingen ersättning

KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTTER

pilotförtroende

(Video) Ersättning vid försenat flyg - Ikano Bank

Bedömning av Flightright GmbH

Med mer än tio års erfarenhet hjälper Flightright dig att upprätthålla din rätt till ersättning.

Videos

1. Tv4-inslag om flightright
(Lars Tapir)
2. Enklare att få ersättning vid flygförsening
(EFN Ekonomikanalen)
3. Flygkalkylatorn hjälper dig med dina rättigheter
(Konsumentverket)
4. Inställt flyg? Bästa tipsen för ersättning - Nyhetsmorgon (TV4)
(Nyhetsmorgon)
5. 143. Google siktar på att dominera flyg- och hotellbokningar #ensakidag
(Bredband2)
6. Så undviker du julfällorna – "Var ute i god tid och jämför priser!" - Nyhetsmorgon (TV4)
(Nyhetsmorgon)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Moshe Kshlerin

Last Updated: 01/31/2023

Views: 5970

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Moshe Kshlerin

Birthday: 1994-01-25

Address: Suite 609 315 Lupita Unions, Ronnieburgh, MI 62697

Phone: +2424755286529

Job: District Education Designer

Hobby: Yoga, Gunsmithing, Singing, 3D printing, Nordic skating, Soapmaking, Juggling

Introduction: My name is Moshe Kshlerin, I am a gleaming, attractive, outstanding, pleasant, delightful, outstanding, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.