Försenat flyg | AirHelp (2023)

Varje år går svenska resenärer miste om miljontals kronor i flygförseningsersättning, som de har rätt till efter svåra flygstörningar. Detta är i linje med EU-förordningen EC 261. Denna förordning ger passagerare rätt till kompensation vid flygförseningar (alternativtinställt flygeller inställt flyg). Den här artikeln berättar allt om ersättning för flygförseningar som du kan ha rätt till och hur du får den ersättning du har rätt till.

Kontrollera ersättningen

Du kan kontrollera med AirHelp om ditt flyg är berättigat!

Flygkompensation

Kort sagt innebär försenat flyg kompensation: om ditt flygland landar mer än tre timmar efter den planerade ankomsttiden kan du ha rätt till ersättning för flygförseningar på upp till 600 euro i kompensation.
Den långa versionen?
Gör dig en kopp kaffe, sätt dig framför datorn, slappna av och låt oss börja om. Detta är hemligheten för att få rätt kompensation för flygförseningar.

Men innan dess, låt oss snabbt gå igenom regelverket som rör EG 261, eller EG261, eller EG261/2004 (kärt barn har många namn), som det också kallas, mer i detalj.

Som flygresenär i Europa åtnjuter du ett särskilt skydd enligt EU-förordningen (EG 261/2004). Denna bestämmelse är avsedd att kompensera dig för de betydande olägenheter som flygförseningar kan orsaka. För problem med flygstörningar som försenade eller inställda flyg eller överbokade flyg kan passagerare kräva ersättning på mellan 250 och 600 euro.

I nästa delar av den här artikeln sammanfattar vi på AirHelp allt du behöver veta för att hävda din rätt och kräva ekonomisk kompensation från ditt flygbolag när du har långa flygförseningar (det måste vara minst tre timmar försenat för att göra anspråk på att få ersättning).

Se nedan för dina rättigheter i händelse av en flygförsening

I dag vet mellan 25 och 50 procent av den svenska befolkningen att de kan ha rätt till ersättning för försenade flyg, inställda flyg eller överbokade flyg.

Tyvärr, eftersom många inte är medvetna om detta, missar de möjligheten att kräva ersättning från sitt flygbolag. Det innebär att de ansvariga flygbolagen inte behöver betala miljoner varje år eftersom många passagerare upplever en flygstörning som är berättigad till ersättning enligt EC 261. Med andra ord kan många behöva hjälp med flygbolagskompensation och det är något vi på AirHelp står för!

Att så många inte känner till reglerna är också den främsta anledningen till att svenska passagerare går miste om över 450 miljoner kronor i ersättning enligt EU-förordningen EG261 varje år. Flygbolag är inte heller särskilt sugna på att utbilda dig om dina rättigheter, av uppenbara skäl. Du har mycket pengar att förlora med välinformerade kunder.
Så det första steget är attadekvat ersättningmycket enkelt: vara välinformerad. Känn detdina rättigheter!

Var medveten om dina rättigheter

Vi rekommenderar därför att du besöker vår sida"Dina rättigheter".Här är all information du behöver veta exakt när du har rätt till ersättning. Om du läser våra sidor är du redo att kräva ersättning om ditt flyg är försenat eller om flyget är inställt eller överbokat eller om duOmbordstigning nekad. Naturligtvis, för er som inte vill göra anspråk på ersättning för flygförseningar på egen hand, kan AirHelp också hjälpa dig att driva in ditt krav mot flygbolaget!

Det är huvudpunkterna. Om förseningen gör att du landar på din destination mer än tre timmar försenad jämfört med flygschemat har du rätt till en standardkompensation från flygbolaget. Du kan också ha rätt till ersättning för eventuella kostnader som uppstår till följd av att ditt flyg är försenat. Spara därför alla kvitton på dina utgifter, som mat och dryck. Du kan också få återbetalning för hotellboende om förseningen var så kraftig att du tvingades övernatta vid avreseplatsen.

Men psykisk påfrestning eller stress orsakad av det försenade flyget kan inte kompenseras.

Det finns några andra viktiga detaljer att tänka på. Enligt EU-förordningen kan krav på ersättning vid flygavbrott endast göras gällande om avgångsflygplatsen ligger inom EU, alternativt om flygbolaget som flög rutten är baserat inom EU.
Som redan nämnts är det också viktigt hur sent du faktiskt kommer till din destination. Om du anländer mer än 3 timmar för sent kan flygbolaget enligt lag vara skyldigt att kompensera dig som passagerare.

Viktig information om försenade flyg

Viktig:Det som definieras som faktisk flygförsening är tiden för ankomst till din slutdestination, inte tidpunkten för avgång på avgångsflygplatsen. Det betyder att om ditt plan lyfter tre timmar för sent, men planet "bara" landar två timmar för sent, har du inte rätt till ersättning enligt EG 261.
I september 2014 definierade EU-domstolen (mål C-452/13) "ankomsttid" enligt följande: det ögonblick då planet har landat på destinationsflygplatsen och en av dörrarna har öppnats. Denna definition bygger på antagandet att passagerare kan lämna flygplanet efter att dörrarna har öppnats.

(Video) Rättigheter vid försenat flyg

En annan sak som är värd att notera: missar du ett anslutningsflyg på grund av försening fungerar reglerna lite annorlunda. Det kan räcka om du till exempel har ett flyg från Stockholm till Amsterdam som är 35 minuter försenat, vilket gör att du missar ditt anslutningsflyg till London. Om du sedan anländer till London mer än tre timmar senare än planerat på ett nytt, ombokat flyg kan du ha rätt till ersättning enligt EC 261 trots att ditt första flyg ”bara” var 35 minuter försenat.

Det finns även vissa undantag från dessa regler inom EU-förordningen, så kallade exceptionella omständigheter. Vi kommer till det senare, men först vill vi på AirHelp påpeka att du just nu kan kräva ersättning för försenade, överbokade eller inställda flyg tre år tillbaka.

För regler för kompensation för flygförseningar se nedan

Reglerna för när du kan begära ersättning är följande:
Lagstiftningen säger att passagerare ska kompenseras ekonomiskt om deras flyg är försenat mer än tre timmar, inställt eller överbokat (såvida inte inställningen/förseningen beror på extraordinära omständigheter utanför flygbolagets kontroll). Ersättningen varierar mellan 250 euro och 600 euro per passagerare. Anledningen till att mängden varierar är att faktorer som flygavstånd spelar en roll.

Det är också viktigt att komma ihåg att det är den totala förseningstiden när du anländer som avgör hur sent planet är.

Då måste förseningen bero på ett fel från flygbolagets sida för att de ska kunna hållas ansvariga för förseningen. Till exempel, om flygstörningen orsakas av ett tekniskt fel, brukar flygbolaget hållas ansvarigt för att flyget landar för sent. Det finns dock ett undantag om flygbolaget kan bevisa att det är ett rent fabriksfel.
Det finns andra undantag från reglerna, mer om det nedan.

Flygförseningar: Undantag för vilka ersättning utgår

Du bör också komma ihåg några saker. Det finns några undantag från förseningar som berättigar flyget till kompensation. Om det till exempel blir ett flyginställt på grund av vädret får du oftast ingen ersättning. Det anses vara en så kallad extraordinär händelse, något flygbolaget inte kan kontrollera och därför inte debiteras. Och oavsett hur lång förseningen är och hur lång tid flyget skulle ha tagit.
Det anses också vara en extraordinär händelse om till exempel en strejk bryter ut bland flygplatspersonal. Detta kan inte heller debiteras flygbolaget. Det anses därför vara en extraordinär händelse och är inget som du kan få ersättning för.

Även om EC261 inte tillåter dig att få ersättning på upp till 600 euro vid strejk har du fortfarande rättigheter. Vad som gäller i dessa situationer får du reda på i vårBlogginlägg om strejker!

Tekniska fel och andra flygförseningar

Andra saker som brukar räknas som strejker är säkerhetsfrågor, blixtnedslag, medicinska nödsituationer, flygtrafikledningsfrågor, nödflygplatsradarfrågor, sabotage, politisk oro, terror och svåra väderförhållanden.
När det kommer till dåligt väder kan det vara viktigt att notera att flygbolagen ibland skyller på dåligt väder när det inte är det. Till exempel, om det har snöat, men alla andra flyg än ditt flygbolag är i tid, är det högst osannolikt att flygbolaget kommer att skylla på det dåliga vädret.

Du måste också vara extra försiktig när flygbolaget anger ett tekniskt fel som orsak till det försenade flyget eller det inställda eller överbokade flyget. I de flesta fall beror det tekniska felet på bristande rutin från flygbolagets sida och då har du faktiskt rätt till ersättning. Så om flygbolaget säger "operativa störningar" eller "tekniska störningar", kom ihåg detEU-förordning EC261och EU-domstolen brukar säga: ekonomisk ersättning.

Att sätta sig in i exakt vad extraordinära händelser är kan låta komplicerat. Sammanfattningsvis är det ett sätt att bedöma om flygbolaget har gjort allt för att förhindra en flygförsening. Eller åtminstone allt de kunde för att hålla förseningen så kort som möjligt.

För att göra det enkelt för dig har AirHelp skapat en kort checklista åt dig:

Din rätt till ersättning enligt EC 261

 • Ditt plan anlände till din slutdestination mer än tre timmar försenat

 • Du har checkat in i tid för flyget (minst 45 minuter före avgång)

 • Flygförseningen inträffade under de senaste tre åren

 • Förseningen är flygbolagets ansvar (t.ex. tekniska problem eller bristande rutiner).

 • Flyget avgick från en flygplats inom EU, då har du rätt till ersättning från alla flygbolag

 • Flyget har landat på en flygplats inom EU, men förutsättningen är att flygbolaget har sitt huvudkontor inom EU.

  (Video) RefundFlight - Försenat flyg

Kom också ihåg att om ditt flyg är försenat eller inställt har du även förseningsrätt utöver EG261 under exceptionella omständigheter. Du kan läsa mer om detta i nästa stycke!

Fler rättigheter

Denna kundtjänst/tjänst bör tillhandahållas av flygbolaget i händelse av förseningar:

 • förfriskningar

 • Matte

 • Boende (vid ombokning till nästa dag)

 • Transport till ditt boende

 • Nödvändiga telefonsamtal

Att tänka på

Något annat måste beaktas när det gäller ersättning enligt EG261. Eftersom detta är en EU-förordning gäller reglerna främst EU:s luftrum. Men du har också ibland rätt till ersättning för flyg till och från EU. Det beror lite på var det ansvariga flygbolaget har sitt säte (de måste vara baserade inom EU för att du ska ha rätt till kompensation om förseningen påverkar ett flyg som avgått utanför EU-zonen (och planet fortfarande måste landa) inom EU-zonen ) därav). Utöver EU:s luftrum, ECC-länder som Island, Norge och Schweiz samt de så kallade yttersta randområdena (Franska Guyana och Martinique, Mayotte, Guadeloupe och La Réunion, Saint Martin, Madeira och Azorerna och Kanarieöarna) . öar) omfattas också av EU-förordningen.
För mer information om dina rättigheter för både EU-flyg och flygningar utanför EU, gå tillden här länken!

Hur beräknas ersättningsbeloppet?

Rätten till ersättning för flygförseningar är en sak. Ankomsttiden till resmålet och ruttens längd är avgörande för ersättningens storlek. Om flyget är försenat med mer än tre timmar kan du som passagerare få en ersättning på mellan 250 euro och 600 euro. En sak är viktig att betona: biljettpriset är irrelevant och påverkar inte storleken på ekonomisk ersättning för ersättning enligt EC 261. Biljettpriset kan dock påverka ditt ersättningsbelopp om du flyger i USA och har rätt till ersättning för ett överbokat flyg enligt amerikanska regler. Du kan läsa mer om demAmerikanska regler här!

Har du rätt till ersättning för flygförseningar?

Varje försenat flyg är irriterande. Blotta anspråket på den teoretiskt motiverade flygförseningsersättningen kan innebära en påfrestande process för en privatperson. Om du vill kräva ekonomisk kompensation för flygförseningar har du ett antal alternativ:

Du kan själv kontakta flygbolaget och kräva ersättning. Ofta måste du förvänta dig att ditt påstående kommer att ifrågasättas och till och med avvisas eller ignoreras. Många flygbolag kommer också att försöka erbjuda dig kuponger för att flyga med dem igen. På så sätt sparar de pengar och det finns en risk att de försöker erbjuda dig ersättning till ett lägre värde än du faktiskt har rätt till.
Om din ansökan avslås och du vill överklaga måste du själv anlita en advokat och riskera att själv betala advokatarvoden för juridisk rådgivning om du förlorar målet i domstol.

På grund av dessa problem finns det företag som AirHelp. Vi är specialiserade på att verkställa ersättningskrav mot flygbolag.
Vi har erfarenhet och kunskap för att göra detta optimalt, samt rätt juridisk expertis. Vi erbjuder dig en helt integrerad och serviceinriktad passagerarportal med många fördelar jämfört med din egen reklamationshantering. Vi har till exempel ett omfattande nätverk av lokala jurister som kan stötta dig över nationsgränserna. Med vår hjälp kan du kräva din ersättning enkelt och utan bekymmer!

Så hjälp behövs -Starta ett ärende och begär ersättning genom AirHelp!

AirHelp för ersättning

Visst, vi talar delvis av egenintresse här. Men faktum är att det är sant. Det överlägset enklaste sättet att få ersättning är att använda AirHelp. Du kan till exempel ladda ner vår app. Den är tillgänglig för både iOS iAppstoreoch Android. Vi har precis introducerat en ny funktion i appen. Det är en skanner för boardingkort. Skanna helt enkelt QR-koden på ditt boardingkort med din telefonkamera. Då får du direkt veta om du kan ha rätt till pengar och ersättning för dina flygproblem. Och glöm inte att du även kan få ersättning för inställda eller överbokade flyg, och inte bara för förseningar!

Det finns även bra tips på hur du undviker att bli nekad ombordstigning på ett överbokat flyg. För om vi ska vara ärliga. Det är skönt att komma i tid även om man har rätt till ersättning. Vår vd Henrik Zillmer, som upplevt många flygförseningar, har samlat sina bästa och hemligaste knep idetta blogginlägg!

Under vilka förutsättningar kan jag få kompensation för flygförseningar?

Om ditt flyg är försenat mer än 3 timmar eller inställt har ditt flygbolag en rättslig skyldighet att kompensera dig om följande villkor är uppfyllda:

(Video) Försenat flyg

 • Du informerades om flygstörningen mindre än 14 dagar före avgång

 • Ditt flyg avgår från Europa ELLER om flygbolaget är europeiskt

 • Företaget ansvarar för förseningen (du får inte ersättning om förseningen beror på storm, hälsofara eller strejk).

Du kan kontrollera med AirHelp om ditt flyg är berättigat!

Vilken kompensation flygförsening kan ge

Den ersättning som föreskrivs i bestämmelserna bestäms enligt följande:

 • 250 €

 • 400 €

 • 600 €

Beloppet beror på flygets varaktighet och är därför helt oberoende av biljettpriset. Så om du flyger Paris – Bangkok och planet är försenat i mer än tre timmar har du rätt till 600 euro i ersättning, oavsett om du betalat 400 euro eller 50 euro för biljetterna.

förseningens längd
Mindre än 3 timmar3-4 timmarLängre än 4 timmarAldrig rapporteraddistans
€ –250 €250 €250 €Alla flyg kortare än 1500 km
€ –400 €400 €400 €Flyg inom EU längre än 1500 km
€ –400 €400 €400 €Flyg utanför EU mellan 1500 km och 3500 km
€ –300 €600 €600 €Flyg utanför EU längre än 3500 km

Ange ditt flightnummer på AirHelp för att ta reda på hur mycket du kan få.

Dessutom är flygbolaget skyldigt att tillhandahålla dig följande tjänster i händelse av försening eller avbokning:

 • Du kommer att omdirigeras till ett nytt flyg till samma destination så snart som möjligt

 • Erbjud förfriskningar medan du väntar: mat och dryck

  (Video) Försenat eller inställt flyg? Vi hjälper dig få ersättning!

 • Betala för boende om du behöver stanna en eller flera nätter i väntan på ditt nya flyg

Hur fungerar det förresten med anslutningsflyg?

Som tidigare nämnts är avståndet på resan en faktor för att avgöra hur mycket pengar du ska betala (se "Hur mycket har jag rätt till på min försening?" ovan). Men om du har en resa med flera flyg är det möjligt att endast en del av den ingår i din ersättning. För att avgöra detta måste din resa först uppfylla några villkor:

 • Alla flyg måste ingå i en bokning och kan inte köpas separat.

 • Din flygstörning måste vara berättigad till kompensation enligt EC 261 (se "Vilka flygningar omfattas av EC 261?" ovan).

 • Förseningen till din slutdestination måste vara mer än 3 timmar.

Om ett flygavbrott inträffar som uppfyller ovanstående kriterier är det flygbolag som utför flygningen som ansvarar för din kompensation. För att beräkna det berättigade avståndet läggs flygstörningen och alla efterföljande segment samman. Alla resesegment som föregår störningen kan också inkluderas om de opererades av samma flygbolag som var ansvarigt för förseningen och det inte förekom några mellanliggande flygningar från ett annat flygbolag.

Sammanfattningsvis är ett flygbolag som orsakar avbrott vanligtvis ansvarigt för alla sina flygningar, även om de inträffade före avbrottet, och för eventuella efterföljande flygningar som påverkas, även om de trafikeras med ett annat flygbolag.

Ett exempel på anslutningsflyg

Låt oss ta ett exempel. Anta att du reser från Los Angeles till Warszawa med tre flyg enligt följande:

Los Angeles >New York >London >Warszawa

Vi föreställer oss också att den första flygningen kommer att ske med ett amerikanskt flygbolag, som Delta, och de två sista linjerna kommer att ske med British Airways, ett flygbolag inom EU.

Normalt, när flyget från London till Warszawa är försenat med mer än 3 timmar, räknas resans två sista etapper mot det kompenserbara avståndet. Det vill säga från New York till Warszawa. Störningen inträffade på en flygning som omfattas av EG 261 och sedan dessBritish Airwaysockså opererade flygningen från New York till London, detta brukar man ta hänsyn till – även om det hade inträffat innan störningen. Men om flyget från Los Angeles till New York hade orsakat störningen, skulle flygningen inte ha omfattats av EG261 (se "Vilka flygningar omfattas av EG 261?" ovan).

Även om denna regel generellt sett är korrekt tolkar vissa EU-domstolar förordningen annorlunda och kanske inte inkluderar tidigare anslutningsflyg i det ersättningsbara avståndet. Det bästa sättet att kontrollera om ditt flyg är berättigat är medBehörighetskontroll för AirHelp.

Så vad säger våra kunder om försenade flyg – och om våra tjänster?

Sammantaget är de allra flesta mycket nöjda med Airhelps arbete med att hjälpa dem att kräva ersättning för försenade flyg eller för inställda eller överbokade flyg. I skrivande stund har vi runt 1350 recensioner och betyg från svenska kunder på vår Trustpilot-sida. De skriver bland annat följande:

Markus Boden skriver:
Det fungerar väldigt bra. Allt jag behövde göra var att skicka mina uppgifter om mitt försenade flyg och de gjorde resten åt mig. Mycket bra.

Karl skriver:
Först visste du inte att AirHelp fanns och du var lite skeptisk till att dela personlig information. Men det fanns egentligen ingen anledning till det. Allt mycket väl bearbetat.lufthjälpskötte all kontakt med flygbolagen och höll mig informerad om status under hela processen. Till sist fick vi en bra summa som vi nog inte begärde ersättning för själva.

Och Anita skriver:
Vi är helt nöjda. Vi visste inte ens att vi hade rätt till ersättning! Trots att de tog något för tjänsten blev det ändå 7500 kr för oss! Smidig och professionell hantering!

Du kan läsa alla våra recensioner på Trustpilot här.Vi har ett genomsnittligt betyg på 9,6 av 10. Det är ett väldigt högt betyg. Ge oss en chans att hjälpa dig att få ersättning när du upplever förseningar. Vi är experter på att hjälpa!

Videos

1. Zakynthos september 2019. Försenat flyg pga av åskoväder.
(Peter Carrass)
2. Allt fler kräver ersättning för försenat flyg - Nyheterna (TV4)
(TV4 Nyheterna)
3. Ersättning vid försenat flyg - Ikano Bank
(Ikano Bank Sverige)
4. ITALIENVLOGG NR 1 - FÖRSENAT FLYG & LATA RESENÄRER (VI)
(Maja & My)
5. Så länge ska du behöva vänta på försenat flyg innan du får ersättning - Nyheterna (TV4)
(TV4 Nyheterna)
6. Flygkalkylatorn hjälper dig med dina rättigheter
(Konsumentverket)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Golda Nolan II

Last Updated: 20/09/2023

Views: 5972

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Golda Nolan II

Birthday: 1998-05-14

Address: Suite 369 9754 Roberts Pines, West Benitaburgh, NM 69180-7958

Phone: +522993866487

Job: Sales Executive

Hobby: Worldbuilding, Shopping, Quilting, Cooking, Homebrewing, Leather crafting, Pet

Introduction: My name is Golda Nolan II, I am a thoughtful, clever, cute, jolly, brave, powerful, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.